U

Advenica Assurance – Den kompletta cybersäkerhetstjänsten

För att snabbt och enkelt komma igång kan du teckna en månadsprenumeration av Advenicas tjänster. Detta kräver varken någon investering eller utbildning från din sida. Vi ger dig även möjligheten att utvärdera vår tjänst innan du väljer att fortsätta med en prenumeration.

Genom att kombinera produkter med Managed Services säkerställer vi att din verksamhet är skyddad mot cyberhot. Advenica Assurance inkluderar våra unika produkter tillsammans med mjukvaruuppdateringar och ersättning av hårdvara vid behov.

Drift och support

Genom att övervaka ditt system kan vi upptäcka potentiella hot och förhindra attacker. Din personliga dashboard ser till att du ständigt hålls uppdaterad om aktiviteterna som sker i systemet.

För att säkerställa att din verksamhet alltid är i drift pågår vårt arbete dygnet runt vilket kombineras med återkommande kontroller. Genom vår tjänst erbjuder vi support både på plats och på distans för att säkerställa att tjänsten alltid fungerar.

Advenica Assurance täcker inte endast våra utan produkter, utan är anpassad efter samtliga delar i ditt cybersäkerhetssystem. Advenica tar hand om cybersäkerheten medan du kan koppla av med gott samvete och med vetskapen om att din information är säker.

Kontakta oss för att få veta mer om hur vi kan skydda din verksamhet.

Certifieringar och godkännanden

Advenicas lösningar har erhållit flera prestigefyllda godkännanden av EU, nationella certifieringsorgan och internationella certifieringsorgan för IT-säkerhet. Vi har också beviljats amerikanskt patent för vår VPN-teknologi, Three Domain Separation.

Warranty

Advenica garanterar att denna produkt kommer att vara fri från defekter i material och utförande under ett (1) år från inköpsdatum.