U

Start » Services » Customer Training

Säkra viktig kunskap

Advenica’s Customer Training förser din personal med rätt kompetens och kunskap för att använda våra produkter säkert och maximera din säkerhetsinvestering.

 

 

 

En välutbildad ledningsgrupp och personalstyrka är avgörande för att upprätthålla hög informationssäkerhet inom en organisation. Ingen toppmodern säkerhetslösning är helt effektiv om inte säkerhetsansvariga, systemadministratörer och slutanvändare vet hur den ska användas korrekt.

När ni anlitar oss för att säkra upp din kommunikationsinfrastruktur med våra krypteringsprodukter och andra lösningar ger Advenicas’s Customer Training ditt team rätt kompetens och kunskap för att använda produkterna säkert och för att maximera säkerhetsinvesteringen.

Varje utbildningsprogram har utformats för att möta behoven hos deltagare med varierande nivåer av erfarenhet inom kryptologi.

Sessionerna täcker olika principer för informationssäkerhet, krypteringsteknik för informationssäkerhet och sessioner inom säkerhetsmedvetenhet där kan vi hjälpa till att identifiera hot och risker. Ni utbildas också i grundläggande problemlösning.

Certifieringar och godkännanden

Advenicas lösningar har erhållit flera prestigefyllda godkännanden av EU, nationella certifieringsorgan och internationella certifieringsorgan för IT-säkerhet. Vi har också beviljats amerikanskt patent för vår VPN-teknologi, Three Domain Separation.

Warranty

Advenica garanterar att denna produkt kommer att vara fri från defekter i material och utförande under ett (1) år från inköpsdatum.