U

Våra produkter är utformade för att täcka en mängd olika scenarier och kan i de flesta fall användas direkt. Advenicas plattform har en flexibel design och stödjer därmed kundspecifika situationer såsom behovet av att hantera proprietära protokoll. Ett exempel kan vara när befintlig utrustning som hittills varit i en isolerad miljö nu ska integreras i ett mer öppet nätverk.

Beroende på dina specifika behov kan Advenica hjälpa till med att utforma en säker miljö med rätt kombination av produkter för att uppfylla säkerhetskraven. Detta inkluderar allt från att bygga upp nätverket och utforma segmenteringen till anpassning och konfiguration av produkterna i de fall där standardtjänster och inställningar inte är tillämpliga.

Anpassningar kan göras med hjälp av konfigurationsgränssnittet eller Advenicas SDK (Software Development Kit) för helt nya protokoll.

Advenica kan skräddarsy och anpassa lösningar för alla behov. Du kan också delta i vårt Advenica Academy-utbildningsprogram för att lära dig att göra anpassningar själv.

Certifieringar och godkännanden

Advenicas lösningar har erhållit flera prestigefyllda godkännanden av EU, nationella certifieringsorgan och internationella certifieringsorgan för IT-säkerhet. Vi har också beviljats amerikanskt patent för vår VPN-teknologi, Three Domain Separation.

Warranty

Advenica garanterar att denna produkt kommer att vara fri från defekter i material och utförande under ett (1) år från inköpsdatum.