U

Start » Security Bulletins

Security Bulletins

Vi uppdaterar våra kunder med information om gällande säkerhetsbrister som är applicerbara på våra produkter. Alternativa tillvägagångssätt och processer kan vara i bruk beroende på kund och kommunikationsflöde.

För att skydda våra kunder publicerar vi inte några svagheter förrän vi har gjort fullständig analys samt åtgärder.

Inom ramen för detta kommunicerar vi till kunder via Security Bulletins. Dessa är standardiserade och följer ett specifikt format samt inkluderar element för att identifiera den påstådda svagheten och dess potentiella risk. På grund av dess känsliga natur inkluderar aldrig våra Security Bulletins detaljerad information som kan exploatera våra produkter.

 

Kontakta oss

Har du en fråga eller vill veta mer om våra produkter? Här hittar du allt du behöver för att komma i kontakt med Advenica!