U

Start » Nyheter » Ytterligare tillväxt i Finland – Advenica får order på 1,5 MSEK

Ytterligare tillväxt i Finland – Advenica får order på 1,5 MSEK

Med fokus främst på nationell säkerhet, den offentliga sektorn och kritisk infrastruktur, erbjuder Advenica certifierade krypterings- och segmenteringsprodukter som skyddar kritisk data till högsta säkerhetsnivå.

Advenicas etablering i Helsingfors 2016 har resulterat i ett antal nya kunder. Den senaste beställningen är gjord av ytterligare en, en finsk statlig myndighet, och inkluderar lösningar värda cirka 1,5 MSEK, med leverans under Q2/2018.

”Vi har för avsikt att fortsätta vår solida tillväxt i Finland. Våra högsäkerhetslösningar erbjuder inte bara unik egenutvecklad teknologi, de är också snabba och enkla att implementera. Denna order ökar och framtidssäkrar effektivt den statliga myndighetens informationssäkerhet”, säger Mikael Puska , VD, Advenica Oy.

Branschens art och omständigheter kring leveransen och kunden gör att ytterligare information om kunden inte kommer att publiceras.

För mer information, vänligen kontakta: Mikael Puska, VD Advenica Oy, +358 (0)50 304 6160, mikael.puska@advenica.com

Relaterade artiklar