U

Start » Nyheter » Trafikverket tecknar ett treårigt avtal

Trafikverket tecknar ett treårigt avtal

Trafikverket tecknar ett treårigt avtal med Advenica och lägger en initial ZoneGuard-order på 1,9 MSEK

Advenica, den svenska leverantören av cybersäkerhetslösningar, har vunnit ett ramavtal för en period på tre år i kombination med en initial order på 1,9 MSEK från Trafikverket. Ordern är ett viktigt genombrott inom affärsområdet Enterprise Solutions och branschen Critical Infrastructure.

Trafikverkets order inkluderar SecuriCDS ZoneGuard-plattformen till ett värde av 1,9 MSEK och är ett bevis på Advenicas förmåga att stödja myndigheter och företag i deras digitaliseringsprocess. Ordern kommer att levereras med start i september 2017 och avslutas Q4 2017.

”Vi är mycket glada över att Trafikverket väljer vår cybersäkerhetsplattform för en så viktig del inom kritisk infrastruktur. Det är en mycket komplex uppgift att koppla ihop olika leverantörer och lösningar, samtidigt som ett säkert informationsutbyte upprätthålls. Med våra lösningar kan organisationer möta sina digitaliseringsbehov utan att äventyrar informationssäkerheten”, säger Rune Bengtsson, VP Sales Enterprise, Advenica AB.

trafik

De flesta cybersäkerhetslösningar på marknaden bygger på att förhindra obehöriga från att utföra ogodkända aktiviteter. I motsats till det tillvägagångssättet är Advenicas ZoneGuard speciellt utformad för att koppla ihop separerade IT-system på ett säkert sätt. Genom att tillåta informationsutbyte enligt en väl definierad policy förenklar det för användaren att förbättra informationssäkerheten, utan att sänka kraven på funktionalitet. Förutom att förhindra de flesta cyberhot, tar ZoneGuard också bort risken för obehörigt informationsutbyte på grund av mänskliga fel.

För ytterligare information, vänligen kontaktaEinar Lindquist, VD Advenica AB, +46 (0)704 29 98 39, einar.lindquist@advenica.com

Denna information är information som Advenica AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl 09.20. CET den 22 september 2017.

Relaterade artiklar