U

Start » Nyheter » Ett svenskt internationellt industriföretag väljer Advenica

Ett svenskt internationellt industriföretag väljer Advenica

Ordervärdet är 0,6 MSEK med leverans före årsskiftet. Cross Domain Solutions möjliggör ett strikt kontrollerat och filtrerat utbyte av information mellan nätverk som vanligtvis inte är anslutna på grund av olika säkerhetsnivåer. Produkterna säkerställer att endast information definierad i en informationssäkerhetspolicy kan skickas mellan de olika säkerhetszonerna.

Avtalet med det svenska industribolaget är ännu en bedrift för Advenica, vars mål är att expandera inom affärsverksamhet och kritisk infrastruktur. Kunden i fråga tillhandahåller säkerhetsprodukter, tjänster och lösningar globalt.

”Genom att möta mycket höga krav på informationssäkerhet och tillgodose specifika behov av cybersäkerhetslösningar kan vi bidra till fortsatt utveckling av vår nya kund och långsiktigt till ett säkrare samhälle”, säger Einar Lindquist, VD Advenica AB.

industribolagFör ytterligare information, vänligen kontakta: Einar Lindquist, VD Advenica AB, +46 (0)704 29 98 39, einar.lindquist@advenica.com

Denna information är information som Advenica AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl 15.32. CET den 21 december 2017.

Relaterade artiklar