U

Start » Nyheter » Svensk myndighet nyttjar option, värd 38,4 MSEK, från tidigare avtal med Advenica

Svensk myndighet nyttjar option, värd 38,4 MSEK, från tidigare avtal med Advenica

Advenica har erhållit besked om att en option på mer nyutveckling av kryptoprodukter, har lösts ut av den svenska myndighet som lade originalordern. Ordern kom den 28 juni 2021 och i pressmeddelandet från Advenica från denna dag kunde man även läsa om optionen.

Advenica är sedan länge en väletablerad och betrodd leverantör av cybersäkerhetslösningar både i Sverige och internationellt. Lösningarna baseras på Advenicas patenterade teknologi och uppfyller myndighetens krav för att kunna kommunicera information som är klassad upp till TOP SECRET. Dessutom är de godkända för krypterad kommunikation av den högsta nivån av skyddsvärd information inom EU.

En option gällande nyutveckling av kryptoprodukter har nu lösts ut av en svensk myndighet, samma myndighet som lade originalordern i juni (se Advenicas pressmeddelande från 28/6 2021). Arbetet med den nya order som optionen innebär, kommer att påbörjas omgående och kommer sedan att levereras löpande fram till våren 2024.

”Vi är stolta över det fortsatta förtroendet från denna kund. Advenica arbetar med flera kunder vars verksamhet kräver säkerhetslösningar på absolut högsta nivå för att värna om den mest skyddsvärda informationen. Med hjälp av våra produkter kan kunderna öka informationssäkerheten och därmed bidra till en säkrare värld” säger Marie Bengtsson.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marie Bengtsson, VD Advenica AB, +46 (0) 703 860 032 marie.bengtsson@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 december 2021 kl.15.05.

Relaterade artiklar