U

Start » Nyheter » Order värd 10 MSEK från svenska myndigheter för produktutveckling av Advenica Cross Domain Solutions

Order värd 10 MSEK från svenska myndigheter för produktutveckling av Advenica Cross Domain Solutions

Advenica är en väletablerad och välbetrodd leverantör av cybersäkerhetslösningar för försvarskunder, både i Sverige och internationellt. Cross Domain Solutions inkluderar nätverksenheter för filtrering och vitlistning av informationsflöden, och datadioder för enkelriktade dataflöden. Advenicas framtidssäkra produkter har flera nationella godkännanden på högsta nivå.

Ordern kommer att levereras under 2020.

”Nätverkssegmentering och säkra informationsflöden spelar en avgörande roll i dagens politiskt flyktiga värld. Fler och fler länder utvecklar offensiva cyberkrigsförmåga och kriminella organisationer ökar sin kapacitet för varje dag. Att säkra hemlig information blir svårare för varje dag. Ordern visar att Advenicas kompetens och Kunskapen inom Cross Domain Solutions är toppmodern”, säger vi Heléne Bittmann, VP Sales Sweden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Heléne Bittmann, VP Sales Advenica AB, +46 (0) 723 85 02 10, helene.bittmann@advenica.com 

Denna information är information som Advenica AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, kl 09.00 CET den 29 januari 2020.
 

Relaterade artiklar