U

Start » Nyheter » Ny order värd 7,6 MSEK för Advenica i Finland

Ny order värd 7,6 MSEK för Advenica i Finland

Behovet av cybersäkerhetslösningar med hög säkerhet fortsätter att växa. Advenica etablerade ett kontor i Helsingfors i slutet av 2016 och sedan dess har Advenica Oy utvecklat ett starkt fotfäste inom området nationell säkerhet, offentlig sektor och kritisk infrastruktur på den finska marknaden. 

Den nytecknade ordern, värd 7,6 MSEK, avser både Advenicas produkter och tjänster. Kunden är en organisation inom den finska offentliga sektorn och leverans planeras till Q3 och Q4 2019. Branschens art och omständigheter kring leveransen och kunden gör att ytterligare information om kunden inte kommer att publiceras.

”Vi märker en tydligt växande efterfrågan på cybersäkerhetslösningar som möter olika organisationers höga krav på informationssäkerhet. Med framtidssäker teknologi, användarvänlighet, exceptionell tillförlitlighet och hög säkerhet är Advenicas produkter unika på marknaden” säger Mikael Puska, VD, Advenica Oy.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mikael Puska, CEO Advenica Oy, +358 (0)50 304 6160, mikael.puska@advenica.com

Denna information är information som Advenica AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, kl 11.50 CET den 17 juni 2019.
 

 

Relaterade artiklar