U

Start » Nyheter » Ny order från FMV på Advenicas krypteringsprodukter – värd 19,5 MSEK

Ny order från FMV på Advenicas krypteringsprodukter – värd 19,5 MSEK

Advenica är en sedan länge etablerad leverantör av cybersäkerhetslösningar inom Nationell säkerhet, både i Sverige och internationellt. De hårdvarukrypterade produkterna är baserade på Advenicas patenterade VPN-teknik och uppfyller Försvarsmaktens krav på kommunikation av TOPPSECRET information. De är också godkända för krypterad kommunikation till högsta informationssäkerhetsnivå inom EU.

Nätverkskryptering gör det möjligt för organisationer med nationella säkerhetsintressen att skapa krypterade tunnlar, Virtual Private Network (VPN), genom öppna nätverk. Dessa förhindrar all obehörig dataåtkomst och manipulation, vilket gör det möjligt att utbyta sekretessbelagd information på ett säkert sätt.

Beställningen från FMV inkluderar hårdvarukrypterade VPN-produkter. Ordervärdet uppgår till cirka 19,5 MSEK med leverans Q2 2018.

”Cyberförsvar spelar en allt viktigare roll för länders säkerhet i dagens politiskt flyktiga värld. Detta kräver militära lösningar för att skydda den mest kritiska informationen.”

”Med kvantsäker teknologi, användarvänlighet, exceptionell tillförlitlighet och hög säkerhet är Advenicas produkter unika på marknaden”, säger Einar Lindquist, VD Advenica AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Einar Lindquist, VD Advenica AB, +46 (0)704 29 98 39, einar.lindquist@advenica.com

Denna information är information som Advenica AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl 15.40. CET den 9 maj 2018.

ny order

Relaterade artiklar