U

Start » Nyheter » Ny framgång inom kritisk infrastruktur för Advenica – energibolaget lägger order värd 4 MSEK

Ny framgång inom kritisk infrastruktur för Advenica – energibolaget lägger order värd 4 MSEK

Samarbetet inleddes i slutet av 2017 när Advenica och energibolaget såg över företagets informationssäkerhet. Detta inledande arbete ledde till att kunden tog nästa steg för att avsevärt minska externa och interna cybersäkerhetsrisker.

Den nya ordern omfattar tjänster och produkter som gör det möjligt att skydda kritisk verksamhet genom att säkerställa delsystemens integritet utan att avstå från moderna kommunikationsmöjligheter. Ordervärdet är närmare 4 MSEK. Leverans kommer att ske under 2018, med huvudtyngdpunkt Q1 och Q2.

När Advenicas leverans är klar kommer energibolaget att ha förbättrad kontroll över IT-miljön och vara väl förberedda för att möta de kommande myndighetskraven för informationssäkerhet.

Energiproduktion och -distribution är en av många verksamheter som berörs av både GDPR och NIS-direktivet, som infördes i maj i år, samt av den nya svenska säkerhetsskyddslagstiftningen som kommer att införas den 1 april 2019. Regelverket kräver systematisk och riskbaserad analys samt förebyggande säkerhetsåtgärder.

 

kritisk infrastruktur

 

”Vi är glada över att fler energibolag inser affärsvärdet av ett proaktivt och strategiskt cybersäkerhetsarbete. Tillsammans med Advenicas expertis och certifierade teknik löses ett antal informationssäkerhetsutmaningar genom konkreta åtgärder, som kan visas för tillsynsmyndigheter”, säger Einar Einar Lindquist, VD Advenica AB.

 

Branschens art och omständigheter kring leveransen och kunden gör att ytterligare information om kunden inte kommer att publiceras.

För mer information, vänligen kontakta: Einar Lindquist, VD Advenica AB, +46 (0)704 29 98 39, einar.lindquist@advenica.com

Denna information är information som Advenica AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl 08.50. CET den 6 mars 2018.

Relaterade artiklar