U

Start » Nyheter » Finsk kund inom offentlig sektor lägger order värd 4,5 MSEK på Advenicas produkter och tjänster

Finsk kund inom offentlig sektor lägger order värd 4,5 MSEK på Advenicas produkter och tjänster

Advenica tillhandahåller expertis och cybersäkerhetslösningar i världsklass för kritisk information upp till topphemlig klassificering. Med dessa lösningar kan länder, myndigheter och företag höja informationssäkerheten och digitalisera på ett ansvarsfullt sätt.

Det finska kontoret har nu fått en ny order på produkter och tjänster, en order värd 4,5 MSEK. Ordern kommer från en kund inom offentlig sektor och kommer att levereras från och med nu och fram till fjärde kvartalet 2022.

”När hoten ökar är det viktigt att skydda den mest värdefulla informationen för att begränsa skadorna vid en attack. Vi är glada över att allt fler kunder förstår behovet av rätt tekniska lösningar för skydd. Med hjälp av våra produkter kan kunder öka informationssäkerheten och därmed bidra till en säkrare värld” säger Mikael Puska, VD Advenica Oy.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mikael Puska, CEO Advenica Oy, +358 (0)50 304 6160, mikael.puska@advenica.com

Denna information är information som Advenica AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, kl 17.30 CET den 20 juni 2022.
 

Relaterade artiklar