U

Start » Nyheter » Eliminera insiderhot och dataläckage en gång för alla

Eliminera insiderhot och dataläckage en gång för alla

Three Domain Separation utvecklades ursprungligen i samband med att Advenica genomförde ett högassuransprojekt till svenska försvaret. Här identifierades ett behov av att kunna skilja på administrativt och vanligt dataflöde i kryptoprodukter. Lösningen skulle ta höjd för worst-case-scenario såsom elakartade administratörer.

 

Three Domain Separation

 

I korthet innebär Advenicas banbrytande VPN-teknologi att en adminstratörsdomän kompletterar den traditionella tvådomänsseparationen, vilket möjliggör central kontroll utan att administratören kommer åt verksamhetskritisk information.

Insiderhotet är större än många anar i de flesta IT-miljöerna.

Enligt den årliga Insider Threat Report från Crowd Research Partners, står administratörer för 55 % av insiderhoten.

 

Kryptoprodukter med Three Domain Separation betyder att inga obehöriga kommer åt användarinformation vid överföringen i ett oskyddat nätverk eller lagras i ett säkert nätverk. Administratören får bara tillgång till informationen som krävs för VPN-administrationen. Detta minskar inte bara risken för elakartade administratörer utan också risken för att välvillig personal exponeras för påtryckning om spioneri.

För såväl verksamheter med egna administratörer som de som har Managed Security Service Providers innebär Three Domain Separation ett mervärde. Man har helt enkelt en teknisk garanti för helt säker hantering.

Inte minst är detta en fördel inom kritisk infrastruktur och andra verksamheter av nationellt säkerhetsintresse. Både NIS-direktivet, som införs senare i år, och nya säkerhetsskyddslagen, som införs 1 april 2019, skärper kraven på informationssäkerheten väsentligt och det blir viktigt att konkret påvisa förebyggande säkerhetsåtgärder för tillsynsmyndigheterna. Med installerade produkter baserade på Three Domain Separation är du välrustad och trygg både idag och i framtiden.

Läs mer om Three Domain Separation.

Relaterade artiklar