U

Start » Nyheter » Den perfekta stormen är på väg, vem bryr sig?

Den perfekta stormen är på väg, vem bryr sig?

Hur ser väderprognosen ut för kritisk infrastruktur? Tre faktorer påskyndar utvecklingen extra mycket. I maj 2018 kolliderar flera fenomen inom cybervärlden som kan få stora konsekvenser. Vad kan vi göra?

Den perfekta stormen är en meteorologisk term för ett fenomen som innebär att flera vädersystem samverkar och skapar extrema förhållanden med oerhörda krafter och som många gånger orsakar stor förödelse.

Typiskt, i modern tid, har detta förutspåtts av avancerade datorsimuleringar och algoritmer som med stor detaljnoggrannhet kan påvisa att detta faktiskt kommer att ske och att vi som samhälle måste förbereda oss för det värsta.

Vi har sett flera fall i USA där man har valt att i god tid evakuera folk från stora områden, förbereda samhällssystem för det värsta och proaktivt förändra konstruktioner så att de kan ”rida ut” stormen med minsta möjliga påverkan på deras funktion. Allt i syfte att säkerställa att påverkan blir så begränsad som möjligt på samhället.

 

perfect storm

 

Hur ser prognosen ut för kritisk infrastruktur?

”Väderprognosen” för kritisk infrastruktur är att den perfekta stormen kommer att slå till med start i maj 2018. Varför nu detta? Då kolliderar flera fenomen inom cybervärlden som kan få stora konsekvenser. Det är såklart GDPR som är det heta samtalsämnet just nu och på allas läppar. Det som är mindre påtagligt i debatten är NIS-direktivet. Dessa två bidrar med den legala aspekten av den perfekta stormen.

Till detta kommer ett vädersystem som heter ”mediedrev”. Aldrig tidigare har cybersäkerhet och informationshantering varit så mycket förstasidesnyheter under så lång tid. Det började på sätt och vis med Transportstyrelsen i somras men det fortsätter att dyka upp den ena nyheten efter den andra kopplade till informationssäkerhet.

Skälet till detta vet väl bara journalister men min tolkning är att cybersäkerhet och informationshantering är något som nu berör alla i samhället och som alla får känna av. Det gör det till något som säljer och berör personen på gatan. Det är högst troligt att detta inte kommer att förändras utan bli mer och mer aktuellt.

Den tredje kraften är den förändrade omvärldssituationen. Det är ett faktum att mängden cyberattacker, cyberbrottslingar och metoderna för att skapa informationskaos har mångfaldigast dramatiskt under de senaste 3–5 åren.

Som mycket annat inom den digitala världen så ökar allt exponentiellt, jag vill mena att samma utväxlingskurva gäller för cybersäkerheten men på ett negativt sätt. Ansträngningarna för att stävja detta kommer kräva helt andra metoder, budgetar och metoder. Frågan blir vem kan man lita på?

Direktiv (D) + Mediadrev (M) + Cyberhot (C) = Perfekta Stormen

 

Vad gör man åt detta?

Förslagsvis lägger man alla de aspekter och förutsättningar som gäller för ens egen verksamhet på bordet. Sedan ställer man den påsen med pengar man har vid sidan om. Sätter risk, värde och arbetsinsats på det som ligger på bordet och börjar investera därefter. Om man inser att man inte når till den punkten man behöver vara tills det datum man har identifierat så är det bara att börja prioritera som i alla andra projekt baserat på kvalité, kostnad och tid.

Relaterade artiklar