U

Start » Nyheter » cPPP för cybersäkerhet

cPPP för cybersäkerhet

En undersökning på uppdrag av EU-kommissionen visar att den europeiska marknaden inom cybersäkerhet domineras av en liten grupp icke-europeiska aktörer. De fem största företagen, samtliga icke-europeiska, kontrollerar strax över 20% av marknaden. Även om det finns många europeiska företag inom området så verkar de oftast bara nationellt.

Undersökningen refereras i ett initiativ från Europakommissionen med titeln ”Public Private Partnership on Cybersecurity”. I förslaget, vars Road Map (pdf) presenterades i december 2015, beskrivs utmaningen med att få mångfalden av europeiska cybersäkerhetsföretag som bara verkar nationellt att verka över hela den europeiska marknaden. Förutom den ekonomiska aspekten av detta lyfts även fram att Europa helst vill skydda sig med hjälp av europeisk teknik.

Initiativet, som än så länge bara är ett förslag, bygger på konceptet att skapa ”contractual Public-Private Partnership”, cPPP. En cPPP innebär ett signerat samarbete mellan stater och företag. I detta fall till för att underlätta för företag inom EU att verka över gränserna när det gäller cybersäkerhetsprodukter.

 

Finns det någon risk med initiativet?

Möjligen skulle ett skapande av vad initiativet kallar ”a European single market for innovative ICT security products” kunna få som följd att redan stora bolag gynnas mer än små, som därmed riskerar att slås ut. En sådan effekt är nog inte vad initiativet siktar efter, utan snarare att öka möjligheterna för små bolag.

Oavsett vilket så med ett initiativ av den här typen blir det viktigt hur respektive land agerar för att i sin tur gynna sina inhemska företag att växa ut mot den europeiska marknaden. Har vi tur får vi anledning att återkomma till detta initiativ framöver!

 

Relaterade artiklar