U

Start » Nyheter » Advenicas datadioder erhåller nationell säkerhetsackreditering i Österrike

Advenicas datadioder erhåller nationell säkerhetsackreditering i Österrike

Advenica, som är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhetslösningar, etablerade sig vid halvårsskiftet 2017 i Österrike för att tillhandahålla cybersäkerhetslösningar med hög assurans till kunder i Österrike och andra europeiska länder. Advenicas patenterade teknologi är godkänd på högsta säkerhetsnivå inom EU och bolaget har ett tioårigt ramavtal med den österrikiska försvarsmakten.

”Ackrediteringen är oerhört viktig då den ger oss möjligheter att erbjuda cybersäkerhetslösningar till kunder som kräver Top Secret nivå. Med denna ackreditering har vi ett intressant erbjudande för kunder inom kritisk infrastruktur i Österrike och andra europeiska länder.” säger Markus Gursch, CEO Advenica Austria.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Markus Gursch, CEO Advenica Austria, +43 1 25 30 025 270, markus.gursch@advenica.com 

Denna information är sådan information som Advenica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 juni 2019 kl. 08.45.

Relaterade artiklar