U

Start » Nyheter » Beställning från ny kund inom kritisk infrastruktur

Beställning från ny kund inom kritisk infrastruktur

Advenicas datadioder är de enda svenska cybersäkerhetsprodukter som har klassificerats upp till nivå SECRET/TOP SECRET av kontrollinstitutionerna i flera länder. Företaget ligger härmed återigen i framkant med innovativa cybersäkerhetslösningar som säkerställer integritet och konfidentialitet.

Advenicas informationssäkerhetslösningar hittar hela tiden nya applikationsområden och möjligheten att använda Advenicas banbrytande teknologi och tjänster blir allt viktigare för en mängd olika marknader. Det beror på att behovet av svensktillverkade lösningar, tillverkade med strikt kontroll från utveckling till leverans, ständigt ökar i dagens cybersäkerhetsvärld.

”Det är oerhört tillfredsställande att ett så stort och viktigt företag har valt våra lösningar. Det här är ett viktigt steg in på en ny marknad”, säger Einar Lindquist, VD, Advenica AB.

Advenicas datadiod är en robust lösning för säker överföring av information som säkerställer enkelriktad datatrafik och därigenom förhindrar att känslig information skickas i motsatt riktning.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Einar Lindquist, VD Advenica AB, +46 (0)704 29 98 39, einar.lindquist@advenica.com

Denna information är information som Advenica AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 16.21. CET den 13 mars 2017.

Relaterade artiklar