U

Start » Nyheter » Advenica vinner en av de viktigaste ordrarna hittills i Finland – värd 2,5 MSEK

Advenica vinner en av de viktigaste ordrarna hittills i Finland – värd 2,5 MSEK

Advenica etablerade sin verksamhet i Helsingfors i slutet av 2016, med snabbt och positivt gensvar från marknaden. De senaste fyra månaderna har bolaget kunnat välkomna fyra nya viktiga kunder inom helt olika branscher.

Avtalet omfattar kryptoprodukter med leverans under tredje kvartalet 2017 samt supporttjänster under tre års tid. Ordervärdet uppgår till 2,5 MSEK, vilket gör det till en av de största affärerna hittills i Finland.

Finland

“Den finska marknaden har stor potential. Denna order bekräftar än en gång att Advenica är en ledande och respekterad leverantör av lösningar med hög assurans, men även hur viktigt det är med lokal närvaro. Säljkåren har vuxit här och vår nya tekniska säljare var avgörande för att vinna denna nya kund”, säger Mikael Puska, VD, Advenica Oy.

För ytterligare information, kontakta: Mikael Puska, VD Advenica Oy, +358 (0)50 304 6160, mikael.puska@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 september 2017 kl. 13.30.

Relaterade artiklar