U

Home » Nyheter » Advenica växer i Europa – österrikisk order värd över 3 MSEK

Advenica växer i Europa – österrikisk order värd över 3 MSEK

I mitten av 2017 etablerade Advenica strategiska kontor i Wien för att tillhandahålla cybersäkerhetslösningar med hög säkerhet till bland annat de österrikiska försvarsstyrkorna, som undertecknade ett tioårigt ramavtal 2016. Som en cybersäkerhetspartner till väpnade styrkor, underrättelsetjänster och säkerhetstjänster över hela Europa har Advenicas patenterade teknologi godkänts till den högsta säkerhetsnivån inom EU.

Den österrikiska ordern inkluderar Cross Domain Solutions och krypteringsprodukter värda över 3 MSEK med leverans Q2/2018.

”Detta är ett viktigt steg, inte bara för Advenicas fortsatta tillväxt utan också för att hålla Europa säkert. Våra Cross Domain Solutions och krypteringsprodukter är militärklassade lösningar som höjer cybersäkerheten avsevärt. Vår teknik isolerar nätverk fysiskt men tillåter ändå att kritisk information kommuniceras i ett 100 % säkert läge”, säger Markus Gursch, VD Advenica Österrike.

Branschens art och omständigheter kring leveransen och kunden gör att ytterligare information om kunden inte kommer att publiceras.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Markus Gursch, VD Advenica Österrike, +43 1 25 30025 270, markus.gursch@advenica.com

Europa på natten

Relaterade artiklar