U

Start » Nyheter » Advenica tecknar finsk order värd cirka 1 MSEK

Advenica tecknar finsk order värd cirka 1 MSEK

Advenica, en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhetslösningar, har vunnit en order på produkter och tjänster från en kund inom den finska offentliga sektorn.

Den nytecknade ordern, värd cirka 1 MSEK, inkluderar Advenicas produkter och tjänster med leverans i början av 2018. Kunden är en organisation inom den finska offentliga sektorn. Branschens art och omständigheter kring leveransen och kunden gör att ytterligare information om kunden inte kommer att publiceras.

Ordern är ytterligare en framgång för Advenica Oy, som sedan etableringen i Helsingfors i slutet av 2016 har utvecklats starkt med fokus på nationell säkerhet, den offentliga sektorn och kunder med kritisk infrastruktur.

”Med denna order tar vi ännu ett steg in i den finska offentliga sektorn med våra produkter, tjänster och know-how. Vi är i en expansiv fas och märker en tydligt växande efterfrågan på cybersäkerhetslösningar som möter olika organisationers höga krav på informationssäkerhet”, säger Mikael Puska, VD, Advenica Oy.

finsk ordningFör ytterligare information, vänligen kontakta: Mikael Puska, VD Advenica Oy, +358 (0)50 304 6160, mikael.puska@advenica.com

Denna information är information som Advenica AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl 12.05. CET den 18 januari 2018.

Relaterade artiklar