U

Start » Nyheter » Advenica tecknar affär på 29 MSEK med ett av Sveriges stora energibolag om övergripande cybersäkerhetslösning

Advenica tecknar affär på 29 MSEK med ett av Sveriges stora energibolag om övergripande cybersäkerhetslösning

OT (Operational Technology) omfattar alla delsystem som behövs för att styra och övervaka en fysisk process, till exempel i ett kraftverk. I takt med samhällets digitalisering kopplas dessa system allt mer till IT-system. Integrationen utgör dock en stor utmaning då den innebär en risk för att obehöriga kan ta del av information eller manipulera systemen. För att öka robustheten mot sådana attacker tvingar NIS-direktivet och ny svensk säkerhetslagstiftning svenska företag inom kritisk infrastruktur att uppfylla högre krav än tidigare på informationssäkerhet.

För att säkra tillgänglighet och integritet till sina OT-system, och därigenom kunna digitalisera effektivt och ansvarsfullt, väljer nu ett av Sveriges stora energibolag Advenicas avancerade teknologi. Avtalet omfattar en helhetslösning med både produkter och tjänster, med en löptid på fyra plus ett år, med leveransstart under andra kvartalet 2019. Ordervärdet uppgår till cirka 29 MSEK. För drift och support har Advenica tecknat avtal med en erfaren organisation; Advenica har dock det övergripande ansvaret för affären.

”Vi är oerhört stolta över den här affären som positionerar Advenica som en komplett lösningsleverantör även till kritisk infrastruktur. Alla med information som är kritisk för samhället måste arbeta aktivt med säker digitalisering för att kunna följa dagens strängare lagstiftning. Vi ser fram emot att stötta fler företag med skräddarsydda lösningar och därmed bidra till ett starkt civilförsvar”, säger Marie Bengtsson, tillförordnad VD Advenica AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marie Bengtsson, tillförordnad VD Advenica AB, +46 (0) 703 860 032 marie.bengtsson@advenica.com

Denna information är information som Advenica AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl 16.05 CET den 24 maj 2019.

Relaterade artiklar