U

Home » Nyheter » Advenica får order värd 2,2 MSEK från den finska staten

Advenica får order värd 2,2 MSEK från den finska staten

Advenica har fått en ny order från den finska staten. Ordern avser produkter och tjänster och är värd 2,2 MSEK

Advenica har lång erfarenhet av att arbeta med kunder som ställer mycket höga krav på säkerhetsteknik – kunder som efterfrågar lösningar som skyddar den känsligaste informationen. Verksamheter som försvar, myndigheter och företag inom kritisk infrastruktur har alla kritisk information som behöver skyddas från att hamna i fel händer och/eller manipuleras och för att säkerställa ett gediget skydd behövs lösningar med hög säkerhet. Det är just sådana lösningar som Advenica kan leverera.

Advenica Oy har nu fått en ny order på cybersäkerhetsprodukter och tjänster. Ordern är värd 2,2 MSEK, kommer från den finska staten och kommer att levereras under fjärde kvartalet 2023.

”Det är av yttersta vikt att känslig information skyddas med cybersäkerhetslösningar på en tillräckligt hög nivå. Därför är vi stolta över att de finska myndigheterna väljer oss som leverantör av cybersäkerhetslösningar – lösningar som genom att skydda kritisk information bidrar till en säkrare värld” säger Sami Hyytiäinen, Country Manager Advenica Oy.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Sami Hyytiäinen, Country Manager Advenica Oy, +358 405 164 229, sami.hyytiainen@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 september 2023 kl 09.00.

Relaterade artiklar