U

Start » Nyheter » Advenica ingår ett nytt avtal, värt 39 MSEK, med en svensk offentlig organisation

Advenica ingår ett nytt avtal, värt 39 MSEK, med en svensk offentlig organisation

Advenica har lång erfarenhet av cybersäkerhet och erbjuder lösningar för cybersäkerhet som uppfyller de allra högsta säkerhetskraven. Bolaget har nu ingått ett nytt avtal om teknisk utredning och produktutveckling med en svensk offentlig organisation.

Avtalet är värt 39 MSEK och sträcker sig över 2021, 2022 och 2023 med pågående delleveranser. För Advenica innebär avtalet att organisationen kan behöva växa för att leva upp till behoven.

”Cybersäkerhet har nu högsta prioritet och många organisationer ställer höga krav. Genom detta avtal kommer Advenicas expertis att användas för att utveckla framtidssäker högsäkerhetsteknologi för att skydda en svensk offentlig organisation. Med detta avtal kommer Advenica att stärka organisationen ytterligare med kompetenta medarbetare som vill bidra till att öka cybersäkerheten i vårt samhälle” säger Marie Bengtsson, vd.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marie Bengtsson, CEO Advenica AB, +46 (0) 703 860 032 marie.bengtsson@advenica.com

Denna information är information som Advenica AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, kl 11.20 CET den 12 juli 2021.
 

Relaterade artiklar