U

Start » Nyheter » Advenica gör sin debut på den polska marknaden

Advenica gör sin debut på den polska marknaden

Avtalet innebär att Advenica kan välkomna en ny kund från ett nytt land och en ny bransch – ett genombrott på flera nivåer även om initiala intäkter är blygsamma. Kunden, ett energibolag, har lagt en beställning på Cross Domain Solutions och supporttjänster. Ordervärdet är cirka 440 TSEK och leverans är Q4 2017.

Lösningarna håller separata domäner isolerade och säkerställer ett kontrollerat informationsflöde med hög säkerhet, vilket är avgörande för tillförlitlig kraftproduktion och distribution. Ordern är också en milstolpe för Advenicas affärsområde Enterprise Solutions, som på kort tid har vunnit flera viktiga order.

”Vi har märkt ett starkt växande intresse från kunder och potentiella partners. Säkerhetsfrågor står alltmer på agendan för ledningen och många partners ser samarbetet med oss som en möjlighet att kvalificera sig för upphandling. Tillsammans med Blue Energy, vår partner både gällande produkter och konsulttjänster, kan en aktiv dialog föras i Polen”, säger Rune Bengtsson, försäljningschef Advenica AB.

Polen

För ytterligare information, vänligen kontakta: Rune Bengtsson, försäljningschef Advenica AB, +46 (0)70 21 97 718, rune.bengtsson@advenica.com

Denna information är information som Advenica AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl 14.00. CET on October 23, 2017.

Relaterade artiklar