U

Start » Nyheter » Advenica får order värd 25 MSEK från en svensk myndighet

Advenica får order värd 25 MSEK från en svensk myndighet

Advenica, den svenska leverantören av cybersäkerhetslösningar, har fått en ny order från en svensk myndighet. Ordern är värd 25 MSEK och är en del av ett avtal om leverans av kryptoprodukter.

Advenica är en väletablerad och pålitlig leverantör av cybersäkerhetslösningar både i Sverige och internationellt. Lösningarna bygger på Advenicas ansedda teknik och uppfyller myndighetens krav för att kunna kommunicera information som är sekretessbelagd upp till Kvalificerat Hemlig. Dessutom är de godkända för krypterad kommunikation av högsta nivå av värdefull information i EU.

En ny order avseende leverans av kryptoprodukter har erhållits från en svensk myndighet. Den nya ordern kommer att levereras från hösten 2022 till våren 2023.

”Vi är oerhört nöjda med det fortsatta förtroendet och det långsiktiga samarbetet med denna kund. Advenica arbetar med kunder vars verksamhet kräver högsäkerhetslösningar för att säkra den mest värdefulla informationen. Med hjälp av våra produkter kan kunderna öka sin informationssäkerhet och bidra till en säkrare värld”, säger Marie Bengtsson, VD.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marie Bengtsson, CEO Advenica AB, +46 (0) 703 860 032 marie.bengtsson@advenica.com

Denna information är information som Advenica AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, kl 10.55 CET den 13 april 2022.

Relaterade artiklar