U

Start » Nyheter » Advenica får order värd 2,5 MSEK från svensk myndighet

Advenica får order värd 2,5 MSEK från svensk myndighet

Advenica har erhållit en order gällande Cross Domain solutions-produkter från en svensk myndighet. Affären är värd 2,5 MSEK och leverans kommer att ske omgående.

Myndigheter har ofta hand om information som kan vara värdefull både för samhället, myndigheten och för den enskilda människan. Blir sådan information förlorad eller felaktig kan det få katastrofala följder. Behovet av att skydda värdefull information ökar konstant och myndigheter behöver lösningar som ser till att känslig information är skyddad och att infrastruktur kan fungera, samtidigt som den offentliga sektorns behov av tillgänglighet och sammankoppling tillgodoses.

Advenica är specialiserade på produkter och lösningar som säkerställer att den mest värdefulla informationen är säker. Våra Cross Domain Solutions-produkter möjliggör ett strikt kontrollerat och filtrerat informationsutbyte mellan domäner med olika säkerhets- eller skyddsbehov och bidrar därför till högre informationssäkerhet.

Advenica har nu fått en order på Cross Domain solutions-produkter från en svensk myndighet. Leveransen av ordern kommer att ske omgående.

”Våra produkter hjälper myndigheter att ta sitt digitala ansvar, skydda klassificerad information och samtidigt säkerställa en fungerande infrastruktur” säger Marie Bengtsson, VD.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marie Bengtsson, VD Advenica AB, +46 (0) 703 860 032 marie.bengtsson@advenica.com

Relaterade artiklar