U

Start » Nyheter » Advenica får order värd 1,7 MSEK från svensk myndighet

Advenica får order värd 1,7 MSEK från svensk myndighet

Advenica har erhållit en ny order från en svensk myndighet. Affären är värd 1,7 MSEK och är del av ett avtal gällande leveranser av kryptoprodukter.

Advenica är sedan länge en väletablerad och betrodd leverantör av cybersäkerhetslösningar både i Sverige och internationellt. Lösningarna baseras på Advenicas betrodda teknologi och uppfyller myndigheters krav för att kunna kommunicera information som är klassad upp till Kvalificerat Hemlig. De är dessutom godkända för krypterad kommunikation av den högsta nivån av skyddsvärd information inom EU.

En ny order gällande leverans av kryptoprodukter har nu erhållits från en svensk myndighet. Den nya ordern kommer att levereras omgående.

”Vi är mycket glada över det fortsatta förtroendet från denna kund. Det är av högsta vikt att känslig information skyddas med hjälp av cybersäkerhetslösningar på tillräckligt hög nivå, och vi är stolta över att vara en del av detta viktiga arbete” säger Marie Bengtsson, VD på Advenica.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Marie Bengtsson, VD Advenica AB, +46 (0) 703 860 032 marie.bengtsson@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 december 2022 kl. 12.20.
 

Relaterade artiklar