U

Start » Nyheter » Advenica får order värd 1,3 MSEK från finsk kund

Advenica får order värd 1,3 MSEK från finsk kund

Att koppla system med kritisk information till andra nätverk utgör en stor säkerhetsrisk och säkerhetsåtgärder måste vidtas för att förhindra intrång och för att upprätthålla nätverkets integritet.
Advenicas Cross Domain Solutions möjliggör strikt kontrollerat och filtrerat informationsutbyte mellan domäner med olika säkerhets- eller skyddsbehov, till exempel databaser, servrar, applikationer eller kombinationer.

Advenica har sitt huvudkontor i Malmö, Sverige och etablerade sig i slutet av 2016 i Helsingfors, Finland. Sedan dess har flera finska kunder inom den offentliga sektorn valt den europeiska leverantörens certifierade krypterings- och segmenteringsprodukter. Nu har företaget fått en ny order från en finsk offentlig kund. Den nya ordern avser Cross Domain Solutions produkter och tjänster och är värd 1,3 MSEK. Leverans av den nya ordern kommer att ske under fjärde kvartalet 2021.

”Vi ser en växande efterfrågan på högsäkerhetslösningar som skyddar värdefull information. Våra produkter har nationella godkännanden och uppfyller de högsta kraven på både säkerhet och försäkran. De gör det möjligt att effektivt mildra cybersäkerhetsriskerna samtidigt som de möjliggör informationsöverföring.” säger Michael Puska, VD för Advenica Oy.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mikael Puska, CEO Advenica Oy, +358 (0)50 304 6160, mikael.puska@advenica.com

Denna information är information som Advenica AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, kl 15.15 CET den 11 november 2021.
 

Relaterade artiklar