U

Start » Nyheter » Advenica får order värd 1,1 MSEK från finsk kund

Advenica får order värd 1,1 MSEK från finsk kund

Att ansluta system som innehåller kritisk information till andra nätverk innebär en stor säkerhetsrisk och säkerhetsåtgärder måste vidtas för att förhindra intrång och för att upprätthålla nätverksintegriteten.
Advenicas Cross Domain solution-lösningar möjliggör ett strikt kontrollerat och filtrerat informationsutbyte mellan domäner med olika säkerhets- eller skyddsbehov, till exempel databaser, servrar, applikationer eller kombinationer av detta.

Den nya ordern, från en finsk kund, avser utveckling av Cross Domain Solution-tjänster. Leveransen av den nya ordern startar omedelbart och kommer att vara klar under Q3 2020.

Branschens art och omständigheterna beträffande leveransen och kunden innebär att ytterligare information om slutkunden inte kommer att publiceras.

”Vi ser en växande efterfrågan på högassuranslösningar som skyddar värdefull information. Våra produkter har nationella godkännanden och uppfyller de högsta kraven för både säkerhet och assurans. De gör det möjligt att effektivt minimera cybersäkerhetsriskerna samtidigt som informationsöverföring möjliggörs” säger Mikael Puska, CEO Advenica Oy.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Mikael Puska, CEO Advenica Oy, +358 (0)50 304 6160, mikael.puska@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 juni 2020 kl. 13.30.
 

Relaterade artiklar