U

Start » Nyheter » Advenica får order på cybersäkerhetstjänster värd 2 MSEK från en europeisk offentlig kund

Advenica får order på cybersäkerhetstjänster värd 2 MSEK från en europeisk offentlig kund

Advenica har cybersäkerhetslösningar med hög säkerhet i världsklass som höjer informationssäkerheten och säkerställer effektivt och säkert datautbyte upp till topphemlig klassificering. Krypterings- och segmenteringsprodukterna är hållbara, framtidssäkra och tekniskt avancerade – och de hjälper kunder inom försvarsindustrin, myndigheter och operatörer inom kritisk infrastruktur att skydda kritisk information. Företaget har sitt huvudkontor i Malmö, Sverige och etablerade sig i Österrike i mitten av 2017 för att tillhandahålla cybersäkerhetslösningar till kunder i Österrike och andra europeiska länder.

I juni 2020 publicerade Advenica ett pressmeddelande om en order på 12 MSEK från en europeisk offentlig kund. Ordern avsåg produkter och tjänster under ett antal år med första leverans under 2020. Nu har företaget fått en ny order, värd 2 MSEK, från samma kund. Den nya ordern avser cybersäkerhetstjänster och kommer att levereras under 2022 och 2023.

”Advenica erbjuder lösningar för cybersäkerhet som uppfyller de allra högsta säkerhetskraven, lösningar som förhindrar intrång, dataläckage och manipulering av skyddsvärd information. Vi värdesätter långa relationer med våra kunder och är mycket glada över att kunna fortsätta leverera våra tjänster till den här offentliga sektorns kund”, säger Markus Gursch, VD Advenica Österrike.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Markus Gursch, CEO Advenica Austria, +43 1 25 30025 270, markus.gursch@advenica.com

Denna information är information som Advenica AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, kl 13.50 CET den 22 mars 2022.

Relaterade artiklar