U

Start » Nyheter » Advenica får order på cybersäkerhetsprodukter från European Space Agency

Advenica får order på cybersäkerhetsprodukter från European Space Agency

Advenica tillhandahåller expertis och unika, tekniskt avancerade, hållbara och framtidssäkra cybersäkerhet slösningar med hög säkerhet för kritisk data i rörelse upp till topphemlig klassificering. Företaget har sitt huvudkontor i Malmö, Sverige och etablerade sig i Österrike i mitten av 2017 för att tillhandahålla högsäkerhetslösningar för cybersäkerhet till kunder i Österrike och andra europeiska länder.

Det österrikiska kontoret har nu fått en order från European Space Agency (ESA). Krypteringsprodukter baserade på Advenicas patenterade teknologi som uppfyller myndigheternas krav på kommunikation av känslig information är en del av beställningen. Den andra delen består av lösningar för kontrollerat informationsutbyte mellan olika nätverk och säkerhetsdomäner, så kallade Cross Domain Solutions. Det totala ordervärdet överstiger 1 MSEK och planerad leverans sker under våren 2019.

”Vi arbetar med många kunder vars verksamhet kräver högsäkerhetslösningar för att skydda deras mest värdefulla information. Vår teknologi isolerar nätverk fysiskt men tillåter ändå att kritisk information kommuniceras i ett 100 % säkert läge. Denna order från ESA är ett viktigt steg, inte bara för Advenicas fortsatta tillväxt men också för att hålla Europa säkert”, säger Markus Gursch, VD Advenica Österrike.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Markus Gursch, VD Österrike, +43 1 25 30025 270, markus.gursch@advenica.com

Denna information är information som Advenica AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl 08.50. CET den 25 mars 2019.

 

space

Relaterade artiklar