U

Start » Nyheter » Advenica får en ny order, värd 20 MSEK, från en svensk offentlig organisation

Advenica får en ny order, värd 20 MSEK, från en svensk offentlig organisation

Advenica är en etablerad leverantör av cybersäkerhet med kunder inom både försvar, myndigheter och företag inom kritisk infrastruktur. Den nya ordern, värd 20 Mkr, kommer från en svensk offentlig organisation, en kund som Bolaget har ett långt samarbete med. Avtalet är en fortsättning på ett tidigare produktutvecklingsuppdrag inom samma produktområde.
I samband med avtalet har även ett ramavtal med samma kund ingåtts – ett avtal som möjliggör framtida produktförsäljning och tjänster.

”Kundens förnyade förtroende för Advenica är mycket glädjande. Ordern visar att Advenicas expertis och kunskap inom nätverkssegmentering och säkra informationsflöden håller toppklass. Det är också glädjande att Advenicas agila produktutveckling uppmärksammas och ger mervärde för kunden. ” säger Marie Bengtsson, vd.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marie Bengtsson, CEO Advenica AB, +46 (0) 703 860 032 marie.bengtsson@advenica.com

Denna information är information som Advenica AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, kl 11.20 CET den 12 juli 2021.

                                 

Relaterade artiklar