U

Start » Nyheter » Advenica expanderar – öppnar nytt kontor i Finland

Advenica expanderar – öppnar nytt kontor i Finland

Advenica, ett svenskt högteknologiskt bolag som utvecklar, tillverkar och säljer innovativa cybersäkerhetslösningar, öppnar kontor i Helsingfors.

Advenica har sedan tidigt 2000-tal samarbetat med olika aktörer på den finska marknaden och levererat lösningar som har tagits väl emot av kunderna. Advenica har också fått godkännande för produkter på högsta säkerhetsnivå av finska myndigheter. Detta har varit en viktig milstolpe för Advenica som ser oerhört positivt på möjligheterna på den finska marknaden med bolagets nya lösningar och konkurrenskraftiga erbjudanden.

Advenicas styrelse har beslutat att etablera en egen organisation på den finska marknaden. Advenica satsar därmed på att fördjupa samarbetet med lokala partners och öka sälj- och leveranskapaciteten.

“Vi ser stor potential för våra lösningar i Finland men det kräver att man investerar i personal och kompetens på plats. Det är det vi gör nu. Vi kommer att ha en helt annan nivå på vår tillgänglighet och service i Finland i och med denna investering. Vi hoppas att satsningen tas emot väl av våra kunder i Finland och att de ser att vi har höga ambitioner med vår etablering”, säger Einar Lindquist, VD, Advenica.

Advenica har tidigare i år fått godkännande från finska FICORA (Finnish Communication Regulatory Authority) för en av sina Cross Domain Security lösningar, SecuriCDS Data Diode, för SECRET nivå. Denna säkerhetsteknologi tillmötesgår de krav som organisationer har på sig, att säkerställa utbyte och överföring av sekretessbelagd information. Satsningen kommer att vara väldigt utvecklande för det svenska moderbolaget. Att ha ett mer initierat öra mot marken i Finland, innebär en möjlighet för Advenica att anpassa och utveckla sina lösningar som kan bli ledande på den finska marknaden.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Einar Lindquist, VD Advenica AB, +46 (0)704-29 98 39, einar.lindquist@advenica.com

Relaterade artiklar