U

Start » Nyheter » Advenica förlänger avtal med svensk myndighet – ny order värd 3 MSEK

Advenica förlänger avtal med svensk myndighet – ny order värd 3 MSEK

Den svenska leverantören av cybersäkerhetslösningar tecknar ett utökat avtal med en befintlig kund för att inkludera ytterligare tillbehör för tidigare installerad hårdvarukryptering.

Ordern är värd 3 MSEK med leverans planerad under första kvartalet 2018. Kunden, en större svensk statlig myndighet, är en etablerad kund som Advenica tidigare har levererat liknande utrustning till. Den nya ordern kompletterar de befintliga installationerna av Advenicas hårdvarukryptering.

Advenicas krypteringsprodukter skyddar information på högsta säkerhetsnivå för det svenska försvaret. De är även godkända för krypterad kommunikation på högsta säkerhetsnivå inom EU.

Branschens art och omständigheter kring leveransen och kunden gör att ytterligare information om kunden inte kommer att publiceras.

”Att stärka befintliga obligationer är lika viktigt för oss som att utveckla nya. Vi är mycket glada över att växa med just denna kund”, säger Einar Lindquist, VD Advenica AB.

För mer information, vänligen kontakta: Einar Lindquist, VD Advenica AB, +46 (0)704 29 98 39, einar.lindquist@advenica.com

Denna information är information som Advenica AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl 15.05. CET den 8 februari 2018.

Relaterade artiklar