U

Start » Nyheter » Advenica ny medlem i NSD

Advenica ny medlem i NSD

Advenica är nu officiellt medlem i Näringslivets säkerhetsdelegation (NSD), som är ett nätverk för lönsam riskhantering. NSD, är ett forum för idé-, erfarenhets- och kunskapsutbyte för säkerhetsfrågor. Detta för att bidra till bättre säkerhets- och riskmedvetande i företagen och hos allmänheten.

  • Erfarenhetsutbyte
  • Avancerade och heltäckande kunskaper
  • Omvärldsbevakning
  • Kontakter med aktörer inom säkerhet
  • Att påverka opinionen

Läs mer på www.svensktnaringsliv.se/fragor/nsd

Relaterade artiklar