Hoppa till huvudinnehåll

Advenica breddar avtal med svensk myndighet - ny order värd 3 MSEK

Affären är värd 3 MSEK och leverans beräknas ske under första kvartalet 2018. Kunden, en större svensk myndighet, är en etablerad affärsrelation som Advenica tidigare har levererat liknande utrustning till. Den nya beställningen kompletterar befintliga installationer av Advenicas hårdvarukryptering.

08 Feb 2018

Den svenska leverantören av cybersäkerhetslösningar, Advenica, har tecknat ett utökat avtal med en av sina befintliga kunder bland svenska myndigheter. Avtalet omfattar tillbehör till redan installerad hårdvarukryptering.

Affären är värd 3 MSEK och leverans beräknas ske under första kvartalet 2018. Kunden, en större svensk myndighet, är en etablerad affärsrelation som Advenica tidigare har levererat liknande utrustning till. Den nya beställningen kompletterar befintliga installationer av Advenicas hårdvarukryptering.

Advenicas kryptoprodukter skyddar den högsta nivån av skyddsvärd information inom Försvarsmakten. Dessutom är den godkänd för krypterad kommunikation av den högsta nivån av skyddsvärd information inom EU.

Branschens karaktär och omständigheter som rör leveransen och kunden gör att ytterligare information om kunden inte kommer att offentliggöras.

"Lika viktigt som att utvecklas med nya kunder är det att stärka de befintliga relationer vi har. Vi är mycket glada att växa tillsammans med denna kund", säger Einar Lindquist, VD Advenica AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Einar Lindquist, VD Advenica AB, +46 (0)704 29 98 39, einar.lindquist@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 februari 2018 kl. 15.00.