U

Hur CISO:s kan möta sina utmaningar

Hur CISO:s kan möta sina utmaningar

En CISO står inför många utmaningar när de arbetar med cybersäkerhet. Det finns inte bara lagar du måste följa, utan också bästa praxis som kan hjälpa dig att undvika fallgropar och säkerhetsrisker längs vägen. Och även om du har en tydlig plan för hur du ska arbeta...
Skydda bankers känsliga tillgångar

Skydda bankers känsliga tillgångar

Cyberattacker är ett ständigt hot mot myndigheter eftersom de hanterar mycket känslig information. Samma hot existerar även för banker då de hanterar många viktiga tillgångar samt känslig information. Nätverkssegmentering förbättrar säkerheten för banker och i...
Skydda bankers känsliga information

Skydda bankers känsliga information

Cyberattacker är ett ständigt hot mot myndigheter eftersom de hanterar mycket känslig information. Samma hot existerar även för banker då de hanterar många viktiga tillgångar samt känslig information.     Cyberattacker mot banker Det kan bli väldigt dyrt att...
Datadioder ökar cybersäkerheten för banker

Datadioder ökar cybersäkerheten för banker

Den 30 juni började EU:s nya riktlinjer för bankernas cybersäkerhet att gälla. Nu är det tydligare hur olika finansiella tjänster ska hantera sina interna och externa risker kopplade till IT och säkerhet. Segmentering med hjälp av datadioder är en nödvändig åtgärd för...