U

Start » Incidentrapportering

Incidentrapportering

Incidentrapportering är en viktig del för att förbättra informationssäkerheten. Detta begränsar effekten av cyberattacker och minskar ekonomiska förluster och integritetsaspekter som annars är vanliga konsekvenser av sådana attacker.

Insamlad information är avgörande för att se mönster och definiera motåtgärder för att skydda mot framtida hot. Tillsammans med rapporter innehåller denna information explicita detaljer om säkerhet och konfiguration i systemen, vilket innebär att informationen som samlas in är värdefull för personer som utför attacker och måste skyddas minst lika bra som sårbara system.

Flera lager av skydd behövs

Aspekter som behöver hanteras är att skydda mot intrång, säkerställa informationens riktighet, förhindra dataläckage och autentisera avsändaren av incidentinformation. Flera skyddsskikt behöver skapas för att uppnå god hög säkerhet. Det handlar om:

  • Separation mellan information och transport av den informationen
  • Inspektera och filtrera information
  • Enkelriktad informationstrafik

Kontakta oss

Har du en fråga eller vill veta mer om våra produkter? Här hittar du allt du behöver för att komma i kontakt med Advenica!

Utforska mer

I vårt Learning Center hittar allt du behöver i relation till kunskap om cybersäkerhet. Fördjupa dig i artiklar, blogginlägg och en uppsjö av resurser som finns tillgängliga i vårt utbildningscenter.