U

Start » Lösningar för flera domäner

Lösningar för flera domäner

Informationsutbyte när information verkligen betyder något

Cross Domain Solution, Guard eller IEG är en term som används för att beskriva konceptet att upprätthålla säkert informationsutbyte mellan domäner med olika säkerhets- eller skyddsbehov. Detta kan vara mellan databaser, servrar, applikationer eller kombinationer av dessa. CDS tar upp konceptet att kommunicera, dela eller flytta information mellan domäner och tillämpa validering, transformation eller filtrering på utbytet.

Syftet är att tillämpa strikt kontroll på informationsnivå (inklusive OSI nivå 7) under informationsöverföringar, medan högsäkrad säkerhet tar itu med cybersäkerhetshot som manipulation, dataläckage och intrång.

Sättet att göra det

Cross Domain Solutions inkluderar tre typer av principer för informationsutbyte:

  • Dubbelriktat för att uppfylla domänhandslag och skräddarsytt informationsutbyte. SecuriCDS ZoneGuard med policybaserad validering, transformation och filtrering är perfekt för dessa användningsfall.
  • Enkelriktad för att säkerställa integritet eller konfidentialitet för domäner. SecuriCDS DD1000 tillhandahåller denna funktionalitet.
  • Luftgap mellan system med manuell överföring och kontroll av informationen. SecuriRAM, USB-minne, kan användas med fördelen av säker automatisk minnesradering.

Kontakta oss

Har du en fråga eller vill veta mer om våra produkter? Här hittar du allt du behöver för att komma i kontakt med Advenica!

Utforska mer

I vårt Learning Center hittar allt du behöver i relation till kunskap om cybersäkerhet. Fördjupa dig i artiklar, blogginlägg och en uppsjö av resurser som finns tillgängliga i vårt utbildningscenter.