U

Advenica på Mötesplats Samhällssäkerhet

Advenica på Mötesplats Samhällssäkerhet

Datum: 2024-03-19 Plats: Kistamässan, Stockholm Under kommande Mötesplats Samhällssäkerhet ställs frågan vad som krävs för att Sverige ska få till stånd en modern och sammanhållen totalförsvarsplanering? En totalförsvarsplanering som i sin tur bygger på tillit och...