Hoppa till huvudinnehåll

Intelligence assured

Prenumerera på framtida blogginlägg via vårt nyhetsbrev

Läs mer om hur vi hanterar personlig information

Advenica

Dagens digitala värld ställer nya, högre krav på informationssäkerhet. Anledningen är att det uppkopplade samhället visserligen innebär många fördelar och möjligheter, men öppnar också fler vägar för attackerare att ta sig in i datorer och/eller system.

Nya lagar tydliggör kraven på informationssäkerhet

För att höja beredskapen finns nu nya lagar som ska hjälpa företag som jobbar med samhällsviktiga tjänster att höja informationssäkerheten. I Sverige finns nu säkerhetsskyddslagen. Den nya lagen tydliggör skyldigheterna för den som bedriver säkerhetskänslig verksamhet och vikten av att verksamhetsutövarna genomför säkerhetsskyddsanalyser för sina verksamheter.

get started with information security work

Kom igång med arbetet med informationssäkerhet

Men hur kommer man igång? 

Vi har 8 råd när du ska börja arbeta med informationssäkerhet. Några av dem är:

  • Inse att informationssäkerhet innebär mer än teknik
  • Koppla arbetet till organisationens riskhantering
  • Säkerställ att ledningen tar ansvar
  • Se över rutiner och processer

Vill du läsa mer om våra råd när du ska börja arbetet med informationssäkerhet så besök vår sida ”Cybersäkerhet – vad är det”. Där kan du ladda ned vår guide ”8 råd till dig som ska börja arbeta med informationssäkerhet”.

Behöver du mer råd kring cybersäkerhet, risk- och säkerhetsanalyser, nätverkssegmentering eller säkerhetsskyddsanalyser är du välkommen att kontakta oss.
 

 

 

Advenica

Hur energisektorn kan säkra driften och ett fungerande samhälle

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, root@localhost and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.


Apache Server at advenica.com Port 443