U

Start » Nyheter » Ännu en order till Advenica – kommer att tillhandahålla tjänster åt Försvarets Materielverk värd 3,6 MSEK

Ännu en order till Advenica – kommer att tillhandahålla tjänster åt Försvarets Materielverk värd 3,6 MSEK

Tillhandahållande av nya tjänster

De tjänster som FMV beställer kan omfatta lagerunderhåll, systemunderhåll, utbildning och tekniska utredningar. Avtalet, som ingicks av båda parter 2015, innehåller optioner på tilläggsorder värda totalt 38,4 MSEK, där FMV nu har beställt tjänster för cirka 3,6 MSEK.

Leveransen av tjänster påbörjas omgående och pågår till och med första kvartalet 2018.

”Det viktigaste för oss som företag är att vi möter våra kunders behov, oavsett om det handlar om våra lösningar eller tjänster. Vi värdesätter att våra kunder återkommer till oss och vi ser det som ett tecken på att tjänsten vi levererar är av högsta kvalitet”, säger Einar Lindquist, VD Advenica AB. 

ännu en beställning

För ytterligare information, vänligen kontakta: Einar Lindquist, VD Advenica AB, +46 (0)704 29 98 39, einar.lindquist@advenica.com

Denna information är information som Advenica AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl 08.47. CET den 5 juli 2017

Relaterade artiklar