Hoppa till huvudinnehåll

Advenica får order på kryptoprodukter värd 30 MSEK från svensk myndighet

Advenica, den svenska leverantören av cybersäkerhetslösningar, har erhållit en ny order från en svensk myndighet.
Affären är värd 30 MSEK och leveranserna kommer att ske under andra halvan av 2021.

19 Apr 2021

Advenica jobbar mot kunder vars verksamhet kräver högassuranslösningar för att värna om den mest skyddsvärda informationen. Advenicas produkter har framtidssäkrad teknik, användarvänlighet, exceptionell tillförlitlighet och hög assurans; teknik som helt enkelt tryggar rikets säkerhet. 

En ny order gällande kryptoprodukter har nu erhållits från en svensk myndighet. Leveransen av ordern kommer att ske under andra halvan av 2021.

"Vi är oerhört glada för det fortsatta förtroendet och långsiktiga samarbetet med denna kund. Advenicas kryptoprodukter är till för de mest krävande kunderna då produkterna är certifierade för användning upp till högsta signalskyddsgraden (TOP SECRET) och är godkända för att skydda information som är placerad i säkerhetsskyddsklassen Kvalificerad hemlig. Med hjälp av våra produkter kan kunderna öka informations-säkerheten och därmed bidra till en säkrare värld" säger Marie Bengtsson, VD på Advenica AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Marie Bengtsson, VD Advenica AB, +46 (0) 703 860 032 marie.bengtsson@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 april 2021 kl. 11.20.