Specialiserade på att säkra kritisk data-in-motion

Säker digitalisering är en stor utmaning för de flesta organisationer. Med allt mer frekventa och aggressiva cyberattacker måste informationssäkerhetsfrågan hanteras snabbt och effektivt för att värna kritisk data. Detta är Advenicas kärna.

Work at Advenica

Vi hjälper våra kunder att ta ett digitalt ansvar

Vår vision är ”a secure connected world”. Högre digitalisering innebär fler attackvektorer och därmed större risk för intrång, dataläckage och manipulation av skyddsvärd information. Dagens hot kommer inte bara ifrån script kiddies utan även fanatiker, brottslingar och – farligaste av alla – statsunderstödda, resursstarka och uthålliga angripare med tydliga mål och en militär agenda. Detta gör informationssäkerheten till ett strategiskt ansvar på ledningsnivå och till en CSR-fråga med samma höga dignitet som hållbarhet, jämlikhet och rättvisa.

Vår affärsidé är att med framtidssäkra och hållbara lösningar möjliggöra för våra kunder att ta ett digitalt ansvar. Genom att hjälpa länder, myndigheter och företag att få effektiva cybersäkerhetslösningar på plats som ökar informationssäkerheten bidrar vi till livskraftiga och hållbara verksamheter – och till en säkrare värld.

 

 

Våra kärnvärden

 

Kärnvärden

Kunskap

Vi har omfattande erfarenhet och kunskap inom kryptering och cybersäkerhet

Tillit

Vi strävar efter att vara en pålitlig aktör gentemot våra kunder, partners, anställda och investerare

Innovation

Vi är stolta över att skapa morgondagens cybersäkerhet

 

Godkänd på högsta säkerhetsnivå

Advenica är ett av endast fyra företag i världen med EU-godkänd VPN-teknologi på högsta säkerhetsnivå. Vår egenutvecklade teknik Three Domain Separation, grunden för våra krypteringslösningar, har tilldelats både svenska och amerikanska patent.

 

Tillverkad i Sverige

Advenica grundades i Lund 1993. Idag ligger huvudkontoret i Malmö och försäljningskontor finns i Stockholm, Helsingfors och Wien.

Vi tillhandahåller expertis och unika, tekniskt avancerade, hållbara och framtidssäkra cybersäkerhetlösningar med hög assurans för kritisk data-in-motion upp till Top Secret-klassificering.

Våra produkter och tjänster används primärt av försvarsindustrin, myndigheter och verksamheter inom kritisk infrastruktur för att skydda kritisk information. Genom våra krypterings- och segmenteringsprodukter kan nätverk isoleras fysiskt samtidigt som information kan kopplas samman på ett säkert sätt.

Alla våra produkter är designade, utvecklade och tillverkade i Sverige. Det gör att vi kan kontrollera varje steg från design till eftermarknad, vilket gör att vi kan hålla hög assurans genomgående.