Hoppa till huvudinnehåll

Om oss

På Advenica specialiserar vi oss inom cybersäkerhet på högsta säkerhetsnivån - för en säkrare värld.

Detta är Advenica

Advenica tillhandahåller expertis, hög assurans och cybersäkerhetslösningar i världsklass för kritisk data-in-motion upp till Top Secret-klassning. Med oss stärker länder, myndigheter och företag informationssäkerheten och digitaliserar ansvarsfullt. Bolaget grundades 1993 och har EU-godkännande på högsta säkerhetsnivå och våra unika produkter designas, utvecklas och tillverkas i Sverige. Advenica har kontor i Malmö, Stockholm, Helsingfors och Wien.

 

 

Specialiserade på att säkra kritisk data-in-motion

Säker digitalisering är en stor utmaning för de flesta organisationer. Med allt mer frekventa och aggressiva cyberattacker måste informationssäkerhetsfrågan hanteras snabbt och effektivt för att värna kritisk data. Detta är Advenicas kärna.

Advenica

Vår vision

Vår vision är ”a secure connected world”. Högre digitalisering innebär fler attackvektorer och därmed större risk för intrång, dataläckage och manipulation av skyddsvärd information. Dagens hot kommer inte bara ifrån script kiddies utan även fanatiker, brottslingar och – farligaste av alla – statsunderstödda, resursstarka och uthålliga angripare med tydliga mål och en militär agenda. Detta gör informationssäkerheten till ett strategiskt ansvar på ledningsnivå och till en CSR-fråga med samma höga dignitet som hållbarhet, jämlikhet och rättvisa.

 

 

Våra kärnvärden

Vår affärsidé är att möjliggöra för våra kunder att ta digitalt ansvar genom innovativa och hållbara lösningar. Genom att hjälpa länder, myndigheter och företag att få effektiva cybersäkerhetslösningar på plats för att höja informationssäkerheten, bidrar vi till en livskraftig och hållbar verksamhet. Och våra kärnvärden vägleder oss i vår vision att skapa en säkrare värld.

 

 

Trust

Vi är specialiserade på produkter och lösningar som säkerställer att din mest värdefulla information är säker. För att skydda det som betyder mest och för att bidra till en säkrare värld bygger vi långvariga relationer med våra kunder, anställda och partners, baserade på förtroende.
 

Heritage

Vi strävar ständigt efter att lösa nya säkerhetsutmaningar och möta olika kundbehov. Vi har under många år varit en pålitlig leverantör till flera nationella försvarskunder samt andra organisationer med känsliga system och digital information. Detta har gett oss lång erfarenhet av cybersäkerhet och högsäkerhetssegmentet.
 

Assurance

Vi kontrollerar varje steg från design till eftermarknad. Detta säkerställer förtroende för våra säkerhetsfunktioner, vilket gör att vi kan utveckla högsäkerhetsprodukter för kritisk data upp till TOP SECRET-klassificering.

 

 

Godkänd på högsta säkerhetsnivå

Advenica är ett av endast fyra företag i världen med EU-godkänd VPN-teknologi på högsta säkerhetsnivå. Vår egenutvecklade teknik Three Domain Separation, grunden för våra krypteringslösningar, har tilldelats amerikanskt patent.

 

Advenicas historia

Advenica, dåvarande Business Security, grundades i Lund 1993. Detta år lanserades bolagets första produkt – SecuriCrypto! Kommande år skapades en serie krypteringsprodukter för röst-, fax- och datakommunikation. Vid millennieskiftet togs beslut om att börja attrahera säkerhetsmarknadens allra känsligaste kunder vad gäller säkerhetskrav, men även att börja utveckla VPN-produkter. 

2006-2009 TOP SECRET-certifierades SecuriVPN första och andra generationen av svenska NCSA. 2011 EU-certifierades SecuriVPN Arana på högsta nivå (SECRET) och Advenica blev ett av fyra bolag med en godkänd VPN-produkt på EU SECRET-nivå.

2014 blev Business Security istället Advenica och bolaget listades på First North Premier. Året därpå lanserades en ny produktlinje – datadioder och ZoneGuard! 

2017 flyttade Advenica till Malmö och öppnade även kontor i Finland och Österrike. 

Idag arbetar Advenica med krypteringssystem och nätverkslösningar för att fortsätta med vårt uppdrag att skapa en säkrare värld!