Hoppa till huvudinnehåll

Företagsansvar

Advenica strävar efter ständiga förbättringar med tydliga mål i syfte att på olika sätt främja en hållbar utveckling.

Hållbarhetspolicy

Syftet med hållbarhetspolicyn är att beskriva och kommunicera Advenicas ambitioner inom hållbar utveckling. Det huvudsakliga syftet med policyn är att sätta riktlinjer för hur hållbarhetsarbetet i Advenica ska bedrivas. Arbetet ska bidra till en hållbar utveckling och vara en integrerad och naturlig del i verksamheten som bygger på delaktighet och engagemang.

Advenica strävar efter ständiga förbättringar med tydliga mål i syfte att på olika sätt främja en hållbar utveckling.

 

Digitalt ansvar

Utöver informationsansvaret har Advenica som mål att ta ett digitalt ansvar. Att ta ett digitalt ansvar innebär att arbeta på ett proaktivt och hållbart sätt med informationshantering. Advenica ska alltid ta hänsyn till sina kunders, partners, leverantörers och anställdas behov av integritet och konfidentialitet i den information som berör parterna. Vid hantering av information tillkommer en etisk och moralisk aspekt som vi alltid ska ta hänsyn till.

 

Miljöpolicy

Advenica strävar efter ständiga förbättringar med tydliga mål i syfte att främja en hållbar utveckling. För att uppnå ett väl fungerande hållbarhetsarbete kommer Advenica främst fokusera på följande områden:

  • Ekonomisk hållbarhet, affärsmoral och god affärssed
  • Social hållbarhet
  • Miljömässigt ansvarstagande
  • Kvalitetsansvar
  • Informationsansvar
  • Digitalt ansvar
  • Ansvar för att förhindra otillbörlig påverkan