Hoppa till huvudinnehåll

Företagsansvar

Advenica strävar efter ständiga förbättringar med tydliga mål i syfte att på olika sätt främja en hållbar utveckling.

Hållbarhetspolicy

Advenica värdesätter hållbarhet och vi försöker ständigt utveckla vårt arbete med att göra vår organisation så hållbar som möjligt. För att hålla reda på våra åtgärder för att göra dessa framsteg har Advenica en hållbarhetspolicy som beskriver och kommunicerar Advenicas ambitioner inom hållbar utveckling. Det huvudsakliga syftet med policyn är att sätta riktlinjer för hur hållbarhetsarbetet i Advenica ska bedrivas. Arbetet ska bidra till en hållbar utveckling och vara en integrerad och naturlig del i verksamheten som bygger på delaktighet och engagemang.

Advenica strävar efter ständiga förbättringar med tydliga mål i syfte att främja en hållbar utveckling. För att uppnå ett väl fungerande hållbarhetsarbete kommer Advenica främst fokusera på följande områden:

  • Ekonomisk hållbarhet, affärsmoral och god affärssed
  • Social hållbarhet
  • Miljömässigt ansvarstagande
  • Kvalitetsansvar
  • Informationsansvar
  • Digitalt ansvar
  • Ansvar för att förhindra otillbörlig påverkan

 

Hållbarhet

 

Digitalt ansvar

Advenica arbetar med kunder som har de högsta säkerhetskraven. Det innebär att vi har etablerat och noggrant sett över processer för att hantera digital information.

Utöver informationsansvaret har Advenica som mål att ta ett digitalt ansvar. Att ta ett digitalt ansvar innebär att arbeta på ett proaktivt och hållbart sätt med informationshantering. Advenica ska alltid ta hänsyn till sina kunders, partners, leverantörers och anställdas behov av integritet och konfidentialitet i den information som berör parterna. Vid hantering av information tillkommer en etisk och moralisk aspekt som vi alltid ska ta hänsyn till.

 

Digitalt ansvar

 

Miljöpolicy

Advenica arbetar för en hållbar utveckling av miljön. Advenica strävar därför efter att minimera sin miljöpåverkan och sina produkters miljöpåverkan under hela deras livscykel. Som en del av vårt miljöarbete har vi vidtagit åtgärder som certifierat oss enligt ISO14001.

 

Kvalitet

Då Advenica arbetar med hög säkerhet måste kvaliteten på våra produkter och processer alltid säkerställas. Dessutom är nivån på kundnöjdheten direkt relaterad till vår förmåga att stödja våra kunders behov. Därför är ett kontinuerligt kvalitetsarbete centralt. Under vårt kontinuerliga arbete med kvalitet har vi certifierats enligt ISO9001.

 

Kvalitet