U

Start » Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2024: Nya produkter och NATO-avtal skapar möjligheter

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2024: Nya produkter och NATO-avtal skapar möjligheter

1 januari – 31 mars 2024

Omsättningen uppgick till 32,9 (45,9) MSEK.

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -2,5 (8,2) MSEK.

Resultatet efter skatt uppgick till -1,3 (7,5) MSEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2,6 (-2,5) MSEK.

Resultatet efter skatt per aktie före utspädning uppgick till -0,03 (0,17) och efter utspädning till -0,03 (0,17) SEK.

VD har ordet

Advenica startade året på ett bra sätt med ett  resultat som var bättre än våra förväntningar. Bakom det fina resultatet i kvartal ett förra året låg en stor produktleverans. Då vi har en liknande leverans som skall ske under kvartal två i år ser vi en positiv effekt på nästa kvartal. Omsättningen i kvartalet uppgick till 32,9 (45,9) MSEK. Vårt rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -2,5 (8,2) MSEK.

Produktportföljen växer

Under kvartalet breddades Advenicas produktportfölj ytterligare genom lanseringen av en ny tjänst till Advenica Data Diode Engine. Denna mjukvara, som lanserades så sent som i december förra året, möjliggör effektiv och säker dataöverföring genom Ethernet-baserade datadioder. I mars lanserades en ny version, nu med stöd för MQTT, standarden för IoT-meddelanden. Planen är att Advenicas datadiod-portfölj ska fortsätta att expandera med ett växande bibliotek av proxytjänster och kompatibel hårdvara under de kommande åren.

Datadioder kan bidra till högre säkerhet

Under kvartalet fick Advenica en stor order på datadioder från en internationell kund inom kritisk infrastruktur, en order värd 2,4 MSEK. Vi ser att fler organisationer inom samhällskritisk verksamhet behöver inse behovet av att skydda sin värdefulla digitala information och att just datadioder är en bra säkerhetslösning för de som har säkerhetsklassad eller känslig information. Med datadioder får man en både kostnadseffektiv, enkel och hållbar lösning som effektivt bidrar till högre säkerhet – något som vårt digitala samhälle är i behov av.

NATO-avtal innebär nya möjligheter

Sverige och Finlands anslutning till NATO är något som vi som bolag inom säkerhetsbranschen ser som något stort och viktigt. Under kvartalet tog vi ett stort steg framåt mot att kunna leverera produkter till en NATO-marknad, då vi undertecknade ett samarbetsavtal med NATO’s NCI Agency. Avtalet innebär att vi kan delta i upphandlingar men också att vi får tillgång till en bredare marknad samt att vi får en ökad synlighet av företagets tjänster och produkter. Vi ser fram emot att framöver kunna vara en viktig leverantör till NATO.

Samarbete – vägen mot lönsamhet 

Säkerhetsläget i vår omvärld fortsätter att försämras, med oroligheter både i Ukraina och Israel men även med fler och fler cyberattacker inom olika delar av samhället. Detta gör att det finns ett stort behov av våra produkter och tjänster för att säkra känslig och samhällskritisk information och att vi på så sätt kan bidra till en säkrare värld. Vi kommer att fortsätta vårt arbete med att nå ut till fler och är fokuserade på att leverera ett resultat som innebär lönsamhet. Genom att fortsätta att arbeta nära våra kunder är vi övertygade om att vi kommer att nå dit!

Rapporten finns att läsa här.

Malmö, den 25 april 2024

Marie Bengtsson,
VD och koncernchef, Advenica

Kontakt

Marie Bengtsson, VD och koncernchef, Telefon 0703-86 00 32, E-post: marie.bengtsson@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2024 kl 12.40.

Om Advenica-koncernen

Advenica tillhandahåller expertis, hög assurans och cybersäkerhetslösningar i världsklass för kritisk data-in-motion upp till Top Secret-klassning. Med oss stärker länder, myndigheter, företag och organisationer informationssäkerheten och digitaliserar ansvarsfullt. Bolaget grundades 1993 och har EU-godkännande på högsta säkerhetsnivå. Våra unika produkter designas, utvecklas och tillverkas i Sverige. Läs mer på www.advenica.com 

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Redeye AB, www.redeye.se

Press Contact & Media

Advenica's press contact page and media library is an indispensable resource for journalists, analysts and anyone seeking up-to-date and comprehensive information about the company.

Advenica on MyNewsdesk

Advenica's MyNewsdesk profile page is a valuable resource for gaining insight into the company's latest news, press releases and events.

Advenica on Redeye

Deepen your understanding of Advenica's direction and strategies. At Redeye, you can access current information about the business, financial development and future prospects.