Hoppa till huvudinnehåll

Vad är en datadiod?

En datadiod är en cybersäkerhetslösning som säkerställer enriktat informationsutbyte.
Läs mer varför du behöver det och hur det kommunicerar med dubbelriktade protokoll.

En datadiod är en cybersäkerhetslösning som säkerställer ett enkelriktat informationsutbyte. Denna hårdvaruprodukt, med sin höga assurans, bibehåller både nätverkets integritet genom att förhindra intrång samt nätverkets konfidentialitet genom att skydda den mest skyddsvärda informationen.

 

Hur fungerar en datadiod?

Datadioder är det felsäkra sättet att skydda känsliga system och konfidentiell data på. Datadioder är små hårdvaruprodukter som placeras mellan två nätverk. En datadiod fungerar som en backventil vars funktion endast tillåter data att skickas framåt medan den blockerar all data i motsatt riktning. Tack vara kopplingen i optisk fiber är det fysiskt omöjligt för data att transporteras i motsatt riktning. Eftersom det inte rör sig om mjukvara kan datadioden heller inte attackeras av skadlig kod, vilket också bidrar till hög assurans.

 

 

Varför behöver man en datadiod?

En lösning som ofta används för att skydda känslig eller säkerhetsklassad information från läckage eller manipulation är att frånkoppla den från andra nätverk helt och hållet. Det finns dock situationer när data behöver överföras till eller från det skyddade nätverket.

Genom att använda en datadiod kan du säkerställa att överföringen genomförs på ett säkert sätt, utan att riskera nätverkets integritet eller konfidentialitet.

 

Vem behöver en datadiod?

En datadiod skyddar tack vare sin höga assurans tillgångar hos aktörer verksamma inom kritisk infrastruktur, ICS/SCADA och försvarsindustrin. Digitaliseringen och ökningen av sofistikerade cyberattacker gör att varje organisation som arbetar med känslig information användning av en datadiod för att kunna skydda sin värdefulla information och för att kunna utbyta data på ett säkert sätt.

 

Vem behöver en datadiod?

 

Vad är det som gör Advenicas SecuriCDS Data Diode unik?

Advenica erbjuder cybersäkerhetslösningar för kunder inom försvarsindustrin vilket betyder att de ställer höga krav på produkternas säkerhet. Advenicas datadioder uppfyller dessa behov både i relation till säkerhet och assurans.

När datadioderna utvecklas säkerställer vi att risken för dolda kanaler som kan dyka upp i den motsatta riktningen eliminieras.

 

Samtliga av Advenicas produkter är designade, utvecklade och producerade i Sverige vilket gör att vi kan garantera hög assurans.

Separationen av de två datagränssnitten i en datadiod är avgörande. I SecuriCDS Data Diode baseras separationen och diod-funktionaliteten på en optisk sändare och mottagare. Designen garanterar att ingen data kommer att passera i den motsatta riktningen. SecuriCDS Data Diode inkluderar även möjligheten att använda dubbla nätaggregat för att eliminera risken för dolda kanaler i den motsatta riktningen. De dubbla nätaggregaten förstärker även den avgörande separationen.

 

Hur kommunicerar en datadiod med dubbelriktade protokoll?

För att kunna kommunicera med dubbelriktade protokoll behövs proxy-tjänster. Proxy-tjänsterna konverterar dubbelriktade protokoll till enkelriktade protokoll och på så sätt kan de skickas via datadioden. Genom att använda en proxy-tjänst kan Advenicas SecuriCDS Data Diode hantera de vanligaste kommunikationsprotokollen. Dessa tjänster översätter protokollen till enkelriktade protokoll och erbjuder datakommunikation med den ogenomträngliga säkerheten hos den enkelriktade hårdvaran.

 

Kommunicera med dubbelriktade protokoll

 

Läs mer om hur datadioder kan användas i vårt Use Case #02 "Protecting information in critical infrastructure".


Vill du investera i din cybersäkerhet? Kontakta oss idag!

New call-to-action