U

Start » Learning Center » White paper » Produktutveckling med hög assurans – White paper #06

Produktutveckling med hög assurans – White paper #06

Vad du kommer att lära dig av detta White Paper

Advenica erbjuder lösningar för cybersäkerhet som möter de allra högsta säkerhetskraven.

Produktutvecklingen på Advenica skiljer sig på olika sätt från traditionellt utvecklingsarbete. Våra kunder kräver att vi med hög assurans ska kunna gå i god för och kunna påvisa att våra lösningar är säkra. Det kan vi bara göra om allt arbete sker under starkt säkerhetsskydd och om lösningarna är enkla att få förtroende för, det vill säga att de är enkelt evaluerbara.

 

Related articles