I över mer än 20 års tid har Advenica levererat lösningar till myndigheter och försvarsorganisationer. Detta nya avtal möjliggör för Advenica att leverera sina unika krypteringslösningar jämsides med lösningar för Cross Domain Security under de kommande 10 åren, som är avtalets giltighetstid. Lösningarna är tillämpbara för permanenta installationer såväl som för mer temporära situationer, såsom i krissituationer.

”Vi är glada att annonsera detta signerade avtal med försvarsmakten i Österrike.”

Johan Eliasson, Regional Manager, Central Europe, Advenica AB

För mer information, vänligen kontakta: Einar Lindquist, VD Advenica AB, +46 (0)704 29 98 39, einar.lindquist@advenica.com

Om Advenica

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer avancerade cybersäkerhetslösningar som förhindrar intrång, stöld och dataläckage vid informationsutbyten och möjliggör därmed samverkan mellan och inom nationer, organisationer och system med höga säkerhetskrav. www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq OMX First North Premier med kortnamnet ADVE. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. www.penser.se